Úvod > Produkty a služby > Management událostí a incidentů

SIMPHONY Management událostí a incidentů

 • SIMPHONY Management událostí a incidentů je komplexní aplikace vyvinutá pro prostředí, kde mezi kritické faktory patří schopnost včasného rozpoznání incidentu od běžných událostí provozu, blesková a přesná reakce na nastalý incident a neustálá optimalizace procesních postupů.
 • V  těchto prostředích (např. průmyslové společnosti, datová centra nebo  prostředí řízení dopravy) je systém schopen zajistit minimalizaci dopadů provozních rizik a tím efektivně chrání životy a zdraví osob, což zajišťuje provozovateli úsporu investic ve formě efektivní ochrany provozu.
 • Služby aplikace jsou určeny pro přesnou navigaci správců v průběhu řešení standardních činností (např. během údržby technologií), nestandardních stavů či indikovaných incidentů (výpadky systémů, bezpečnostní incidenty apod.). Vlastní služba navigace probíhá dle předem připravených procesních map, které uživatel může v případě potřeby upravovat prostřednictvím k tomu určeného nástroje. Procesy lze do určité míry upravovat i v průběhu incidentu.
 • Detailní průběh incidentů je logován a zároveň se pořizuje i hlasový záznam všech hovorů. Lze tak velmi snadno zpětně dohledat přesný průběh krizové situace a na základě vyhodnocení tohoto reportu optimalizovat procesy.

Základní stavební bloky navigačního systému

 • integrační vrstva pro připojení komunikačních, bezpečnostních, lokalizačních a provozních technologií (zejména ostatní aplikace SIMPHONY)
 • korelační nástroje a služby pro definici pravidel rozpoznání incidentů
 • nástroje a služby pro tvorbu a běh procesních map
 • webově orientované aplikační rozhraní pro řízení a kontrolu krizové situace z libovolného místa
 • vyhodnocovací nástroje a služby pro zpětnou analýzu provozních postupů

Hlavní charakteristiky systému

 • komplexnost z hlediska integrovaných technologií
 • řešení postavené na časem i projekty prověřených komponentech
 • možnost dodávky výsledného řešení i jako služby
 • přizpůsobení aplikací a služeb dle požadavků a přání uživatele

Přínosy pro zákazníka

 • eliminace chyb lidského faktoru vznikajících z rutinních činností či vystavení jedince stresovým situacím
 • efektivní řízení provozu díky přehledné a intuitivní navigaci uživatelů v průběhu řešení standardních činností, nestandardních stavů či indikovaných incidentů
 • úspora investičních a provozních prostředků

Přínosy automatizovaných krizových scénářů

 • Navigace "krok za krokem" během řešení incidentů a plánované údržby
 • Snížení rizika selhání lidského faktoru
 • Zkrácení reakční doby na nastalý incident
 • Prioritizace procesů
 • Uživatelská tvorba procesů
 • Automatické svolání řešitelského týmu - služba svolávací systém

Proč automatizovat krizové scénáře

 • Aktualizace a optimalizace provozních procesů
 • Vede pracovníky při všech známých provozních incidentech
 • Dodržování postupů při běžných provopzních činnostech
 • Dodržování postupů při profylaxích
 • Eliminuje chybu obsulhy /tzv. provozní slepotu)
 • Automaticky komunikuje se všemi účastníky
 • Generuje reporting o průběhu incidentu

Zde si můžete stáhnout propagační leták –  SIMPHONY Management událostí a incidentů (478.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
© 2010–2015 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
 
Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.
 
vyrobila Omega Design