Speciální komunikační řešení pro obranu
a bezpečnost

V oblasti obrany a bezpečnosti se v rámci integrace zaměřujeme především na komplexní systémy ICT s vazbou na telekomunikační technologie, cílené především na poskytování aktuálních informací o zabezpečení vybraných prostorů, osob a techniky.

Komplexní ICT systémy jsou velkým přínosem zejména pro armádu, složky tzv. Integrovaného záchranného systému (státní a městská policie, hasičské záchranné sbory HZS atd.) a orgány krizového řízení všech úrovní.

Mobilní informační a komunikační technologie

Naší snahou je pomoci zajistit odpovídající provozní úroveň pro všechny odpovídající složky systému – např. policejní služebny, vojenská letiště a jiné objekty, požární stanice HZS atd. V uvedeném segmentu řešíme i tzv. mobilní varianty informačních a komunikačních technologií, kdy jsme schopni v rámci zásahu na místě mimořádné a krizové události nabídnout:

Kromě tradičních telekomunikačních řešení v rámci konvergence hlasových a datových sítí nabízí TTC TELEKOMUNIKACE služby systémové integrace a ucelená komunikační řešení, využívající výhod hlasové komunikace na bázi IP protokolu a progresivních bezdrátových technologií.

  • flexibilní rozmístnění snímačů a senzorů,
  • sledování perimetru, technologií a personálu prostřednictvím GIS (geografické informační systémy),
  • konektivitu s vysokou provozní spolehlivostí,
  • bezpečnostní certifikované i necertifikované řešení pro bezdrátovou komunikaci,
  • sledování pohybu osob a techniky (s rozlišení „vlastní vs. cizí“) pomocí technologií RFID,
  • May-Day systémy pro osoby v zásahovém týmu,
  • propojení s databázemi již soudně trestaných a jinak rizikových osob či skupin,
  • komplexní konektivitu se spolupracujícími složkami IZS, s operačními středisky a dispečinky složek IZS, ale i s tzv. „rychlosoudy“ pro rychlé vyřešení přestupků,
  • zálohování dat pro potřeby analýzy provedení zásahu s dalším využitím např. ve výcviku a výuce, ve správních a soudních řízeních apod.
Sídlo společnosti
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 051 002
Fax: +420 234 052 999
E-mail: info@ttc.cz
Úsek výroby
Areál TELLUS
Naskové 3
150 00 Praha 5 - Košíře

Tel.: +420 234 053 304
Fax: +420 234 053 245
E-mail: vyroba@ttc.cz
Identifikační údaje

IČO: 41194403, DIČ: CZ41194403
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, č. vložky C4736