O nás - ke stažení

Systém managementu a certifikace

Společnost TTC TELEKOMUNIKACE uplatňuje při řízení integrovaný systém managementu, který je složen z následujících částí:

  • systém řízení kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009,
  • systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005,
  • systém řízení bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2014,
  • systém řízení vybraných IT služeb v souladu s ČSN ISO/IEC 20000-1:2012.

Závazek vedení je obsažen v Politice integrovaného systému managementu. Soulad postupů s požadavky citovaných norem je potvrzen udělením příslušných certifikátů na základě provedených auditů. Systém řízení kvality odpovídá i požadavkům ČOS 051622 - Osvědčení AQAP 2110. Tato skutečnost je potvrzena udělením Osvědčení Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
Společnost je držitelem osvědčení MO ČR MAA 322, MAA 323 a MAA 324, která ji opravňují k projektování a zástavbám, k údržbě a opravám zástaveb vojenských leteckých pozemních radiokomunikačních a počítačových zařízení. Společnost je také držitelem osvědčení NBÚ a osvědčení NATO pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ.

Certifikáty ISO

Certifikáty jsou platné pro procesy:
návrh, vývoj, výroba, prodej, instalace a servis informačních a komunikačních systémů, měřicích přístrojů pro telekomunikace, poplašných a signalizačních zařízení, dispečerských a řídicích systémů. Systémová integrace a zákaznická podpora v oblasti ICT, poskytování ICT služeb, zákaznická výroba, montáž a testování elektronického zařízení.

Politika společnosti

Ostatní certifikáty a osvědčení

Dokumenty pro uživatele ICT služeb v objektech TTC holdingu

Sídlo společnosti
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 051 002
Fax: +420 234 052 999
E-mail: info@ttc.cz
Úsek výroby
Areál TELLUS
Naskové 3
150 00 Praha 5 - Košíře

Tel.: +420 234 053 304
Fax: +420 234 053 245
E-mail: vyroba@ttc.cz
Identifikační údaje

IČO: 41194403, DIČ: CZ41194403
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, č. vložky C4736