Úvod > Ke stažení > Systém managementu a certifikace

Systém managementu a certifikace

Společnost TTC TELEKOMUNIKACE uplatňuje při řízení integrovaný systém managementu, který je složen z následujících částí:

  • systém řízení kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009,
  • systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005,
  • systém řízení bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2006,
  • systém řízení vybraných IT služeb v souladu s ČSN ISO/IEC 20000-1:2006.

Závazek vedení je obsažen v  Politice integrovaného systému managementu (79.2 kB, Adobe Acrobat dokument). Soulad postupů s požadavky citovaných norem je potvrzen udělením příslušných certifikátů na základě provedených auditů.

Systém řízení kvality odpovídá i požadavkům ČOS 051622 ( AQAP 2110 (2 MB, Adobe Acrobat dokument)). Tato skutečnost je potvrzena udělením Osvědčení Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Společnost je držitelem Osvědčení MO ČR, která ji opravňují k projektování a zástavbám, k údržbě a opravám zástaveb vojenských leteckých pozemních radiokomunikačních a počítačových zařízení.

Společnost je také držitelem  osvědčení NBÚ (1.9 MB, JPG) pro přístup k utajované informaci stupně utajení TAJNÉ.

 
© 2010–2015 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
 
Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.
 
vyrobila Omega Design