Úvod > Produkty a služby > Přenosové systémy PCM30U > PCM30U-OCH ochranářská

Přenosový systém PCM30U-OCH

Přenosový systém PCM30U-OCH, určený zejména pro energetické sítě, se vyvinul z čistě telekomunikačního multiplexoru. Tento multiplexor se postupným vývojem zcela přizpůsobil náročným technickým požadavkům energetiky a nabízí celou řadu telekomunikačních a ochranářských služeb.

Co vše vyžadují energetické sítě?

 • Jsou důležitými tepnami života dnešní společnosti – přenášejí vysoké objemy energie a vyžadují významné investice, proto musí být spolehlivé.
 • Jsou geograficky rozsáhlé a potřebují vlastní komunikační infrastrukturu.
 • Musí umožnit rychle reagovat nejen na změny v nabídce a poptávce energie, ale také na poruchy v rozvodných sítích.
 • Podle různého stupně rozvoje sítí se zvyšují také požadavky na jejich flexibilitu a adaptabilitu – např. při rozšiřování rozvodných sítí o nové oblasti, nové dodavatele i odběratele energie.
 • Jsou vybudované na různých technologiích, resp. různými dodavateli.
 • Často vyžadují zálohu služby na více úrovních – od přenosového média až po kabel k zařízení zákazníka.

Ochrana vedení pro přenos energie

Při přenosu energie dochází k nežádoucím situacím, jako jsou např. poruchy sítě vnějšími vlivy, přetížení sítě či přebytek energie, které mohou vést ke hmotným škodám i finančním ztrátám. Proto je každé vedení VVN chráněno – na každém konci ochrana sleduje proud, fázi a další parametry a na základě jejich hodnot usuzuje o existenci poruchy.

Vzhledem ke složitosti a provázanosti energetických sítí je pro ochranu nanejvýš důležité mít informace i o jiných uzlech sítě než jen záznam z místa, kde je ochrana vedení umístěna. Potřebuje tedy komunikovat – přenášet informace. Pro odpojení je třeba vyslat povel – vysoce zabezpečenou binární informaci – který po rozhodnutí o poruše vadný úsek odpojí prostřednictvím odpojovačů (v EU do 100 ms a dá se očekávat zkrácení této doby), a tím ochrání ostatní síťovou infrastrukturu od šíření poruchy.

Fázování generátoru k rozvodné síti

Odpojí-li se generátor od rozvodné sítě, ať již z důvodu poruchy, údržby, či přebytku energie v síti, musí se k opětovnému připojení přistoupit velmi citlivě. Tento citlivý proces vyžaduje znalost frekvence a fáze rozvodné sítě. Aby mohlo dojít k synchronizaci fází mezi rozvodnou sítí a generátorem, musí se objevit specifická informace o síti. To je plně v kompetenci provozovatele sítě, který zajistí fázování prostřednictvím komunikace mezi dodavatelem energie a rozvodnou sítí nejen na úrovni operátorů, ale také na úrovni povelů k připojení nebo odpojení generátoru a vedení.

Bezobslužný provoz rozvoden

Pro minimalizaci nákladů rozvodné sítě je mnoho rozvoden převáděno na bezobslužný provoz. Operátor sítě získává všechny důležité informace ze snímačů v rozvodně, ale i optické potvrzení stavů (např. že odpojovač vedení je skutečně odpojen) pomocí přenosu obrazu – videa.

Komunikační infrastruktura

Geograficky rozlehlá sít vyžaduje odpovídající alokaci pracovníků a stejně tak i klasických telekomunikačních služeb, služeb IP telefonie, přenosu dat, ethernetu apod. Tyto služby si můžete draze pronajímat od poskytovatelů telekomunikačních služeb nebo využívat vlastní přenosové cesty a pak nabízet nadbytečnou kapacitu ostatním – přenosový systém PCM30U-OCH umí vše s přehledem splnit a koncentrovaně přenést v jenom páru optických vláken nebo přes rádiové pojítko.

Co umí přenosový systém PCM30U-OCH?

 • Zajistí komunikaci ochran předních světových výrobců (místní spojení k ochraně po optickém kabelu s protokolem daným výrobcem ochrany).
 • Přenese informaci o napětí a fázi.
 • Přenese stavy odpojovačů a vysoce zabezpečené povely k vypnutí/zapnutí vedení nebo generátoru.
 • Zabezpečí přenos vybudováním záložních cest na více úrovních.
 • Zajistí klasické telekomunikační služby (data, hlas, ethernet).
 • Přizpůsobí se i nestandardním rozhraním, technologickým i finančním možnostem (PDH, SDH, Ehernet) díky zkušenému vývojovému týmu.
 • Propojí pobočkové ústředny, počítačové sítě.
 • Vytvoří horkou linku, připojí vzdáleného účastníka na ústřednu, sestaví konferenci.
 • Do jednoho rámu zkoncentruje až 120 telefonních nebo datových kanálů, nebo až 120 vysoce zabezpečených povelů.
 
© 2010–2015 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
 
Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.
 
vyrobila Omega Design