Kontrola

  • Rentgen Focal Spot Verifier FSX-080 (real time x-ray inspection) 80 kV s možností naklápění kontrolované desky, s  vyhodnocovacím programovým vybavením
  • Automatická optická inspekce Marantz. AOI s barevným syntetickým zpracováním obrazu. 3 LED světelné zdroje, 6 možností osvětlení, DPS 460x360 mm, automatický uzávěr dveří, výška součástek 40 mm, pod DPS 103 mm, rozlišení CCD kamery 2 MPix.
  • Optické kontrolní zařízení PROJECTINA-2TM.

Podívejte se na video
Rentgen Focal Spot Veryfier

Automatická optická inspekce

SMD montáž

více...

Opravy

více...

Klasická montáž

více...

Testování

více...