Testování

  • Disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků, schopných testovat, provádět nálezy a opravy složitých DPS i vyšších sestav. Pro účely testování a oprav máme k dispozici zkušebnu vybavenou měřicí a testovací technikou (EDT135-W/G, PCM4-W/G, TDS3032B-TEK, 37732A-HP, PF140-W/G aj.).
  • In-circuit tester CHECKSUM pro testování pomocí jehlového pole.
  • Podle přání klientů se přizpůsobíme jimi používaným metodám. Příkladem může být zavedení testování prostřednictvím testovací jednotky XJTAG boundary scan testeru pro technologicky složité jednotky.
  • Klimatická komora BRABENDER umožňuje provádění funkčních testů v mezních klimatických podmínkách (teplota, vlhkost).
  • Provádíme teplotní cyklování, zahořování, oživování a testování vyrobených zařízení i jejich částí, včetně návrhu testovací metodiky.

SMD montáž

více...

Kontrola

více...

Opravy

více...

Klasická montáž

více...